plytki-ceramiczne 1186704000

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne produkowane są z mieszaniny glin, krzemionki, topników oraz barwników. Mieszanka ta jest odpowiednio przygotowywana, formowana, a następnie wypalana w temperaturze 1000 - 1300°C. Płytki ceramiczne są materiałem niepalnym, ogniotrwałym, wytrzymałym i twardym.Przy wyborze glazury ściennej należy zwrócić uwagę na następujące cechy fizyczne i chemiczne płytek: nasiąkliwość - im płytka jest bardziej porowata, tym jest bardziej nasiąkliwa, a tym samym mniej odporna na zaplamienie, wytrzymałość na nacisk i zginanie - im płytka jest grubsza, tym większa jest jej wytrzymałość, odporność na zadrapania i zarysowania - im wyższa twardość płytki, tym odporność jest wyższa, odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku, odporność płytki na skoki temperatury, mrozoodporność. Przy wyborze płytek podłogowych należy wziąć pod uwagę wyżej wymienione czynniki, ale przede wszystkim należy kierować się klasą ścieralności i twardością materiału.Klasa ścieralności (PEI) - w celu jej określenia wykonywane są badania, podczas których płytki poddawane są działaniu pewnej ilości ruchów obrotowych imitujących użytkowanie. W handlu dostępne są płytki podłogowe w pięciu klasach ścieralności:KLASA l - płytki o tej klasie można używać tylko w pomieszczeniach, gdzie używa się obuwia domowego -łazienki, sypialnie, płytki te nie są odporne na zarysowania.KLASA II - płytek tych można używać w pomieszczeniach jak w klasie l, są trochę bardziej odporne na zarysowania.KLASA III - płytki te posiadają już w miarę dobrą odporność na ścieranie, można stosować je we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych (nie użyteczności publicznej), jedynie strefa przy drzwiach wejściowych powinna być wykonana z płytek o wyższej klasie.KLASA IV - płytki o tej klasie można stosować we wszystkich budynkach mieszkalnych, biurach, a także obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem miejsc o szczególnym natężeniu ruchu).KLASA V - w przypadku tych płytek nie ma już żadnych ograniczeń co do miejsca zastosowania, są na tyle odporne na ścieranie, że mogą być używane zarówno w budynkach mieszkalnych jak i w urzędach i supermarketach.Twardość wg skali Mohsa - stopień twardości jest odnoszony do konkretnego minerału. Materiał o twardości 2 można zarysować paznokciem, materiał o twardości 5 - ostrym narzędziem.Przy wyborze płytek podłogowych należy kierować się zarówno klasą ścieralności jak i twardością materiału. Foto: POLCOLORIT Stopień twardości wg skali Mohsa MINERAŁ 1 talk 2 sól kamienna 3 kalcyt 4 fluoryt 5 aparyt 6 ortoklaz 7 kwarc 8 topaz 9 korund 10 diament Korytarze, przedpokoje, kuchnie w budynkach mieszkalnych -powinny być w nich użyte płytki o ścieralności klasy IV i twardości w skali Mohsa min. 6. Łazienki, sypialnie w budynkach mieszkalnych - zalecana jest min. klasa III płytek, twardość w skali Mohsa min. 5. Hole w budynkach mieszkalnych, obiekty użyteczności publicznej -np. apteki, restauracje, urzędy - poleca się płytki podłogowe o ścieralności co najmniej klasy IV i twardości w skali Mohsa >6. Foto: POLCOLORIT Coraz bardziej popularne są płytki gresowe - w handlu dostępne są kolekcje ścienne i podłogowe. Gres jest materiałem o wytrzymałości porównywalnej z granitem, nie chłonie wilgoci, jest mrozoodporny, posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie i zarysowanie, wpływ czynników chemicznych i zmiany temperatury. Cechy te sprawiają, że płytki gresowe znajdują bardzo szerokie za-stosowanie -wykłada się nimi posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, sklepowych, ogólnie rzecz biorąc w pomieszczeniach o dużej intensywności ruchu. Coraz częściej przez inwestorów prywatnych stosowane są płytki gresowe polerowane - do wykładania ścian i posa-dzek pomieszczeń ekskluzywnych i reprezentacyjnych. Foto: CERAMIKA Gres Przy wyborze i zakupie płytek ceramicznych, zarówno ściennych jak i podłogowych, należy zwrócić uwagę na następujące sprawy: Im większe pomieszczenie, tym lepiej wyglądają płytki o większych rozmiarach - duże hole wyłożone takimi płytkami stają się bardziej eleganckie. Dotyczy to również dużych łazienek. Pomieszczenia małe - np. łazienki lepiej wyglądają w jasnych kolorach, glazura nie powinna być położona do samego sufitu - zmniejsza to optycznie wnętrze. Do małych łazienek nadają się płytki o wymiarach 15x15 lub 20x20, mogą być zestawiane w różne układy kolorystyczne. Wszystkie płytki danego rodzaju powinny pochodzić z tej samej partii produkcji - inaczej mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru. Przy obliczaniu ilości potrzebnych płytek należy wziąć pod uwagę, że część trzeba będzie dociąć, a część może być uszkodzona, kilka warto zostawić na przyszłe naprawy. Jeżeli przewiduje się układanie płytek prosto (krawędzie równoległe do ścian) - należy kupić 10-15% więcej niż wynika to z obliczeń. Jeżeli płytki układane będą ukośnie to wystarczy 10%. Należy zwrócić uwagę na gatunek, w którym kupujemy płytki - w gatunku II i III (handlowym) mogą one mieć znaczne odchylenia w wymiarach, mogą różnić się odcieniem barwy. Za pomocą spoin można ukryć pewne różnice wymiarowe płytek. Ilość wadliwych płytek jest uzależniona od ich gatunku: w gatunku l - ilość wadliwych płytek nie może być większa niż 5%, a więc na 100 płytek jedynie 5 sztuk może nie być zgodne z normą, w gatunku II i III - ilość ta może być już zdecydowanie większa. Praktyczne rady - przed ułożeniem płytek na ścianie warto przejrzeć całą partię i dobrać w ten sposób, aby na jednej ścianie bądź po-sadzce znalazły się płytki o tym samym odcie-niu. W przypadku płytek wzorzystych (ze zmiennym nadrukiem) najlepiej je porozkła-dać, ocenić intensywność barwy i wzoru, i po-mieszać tak, aby nie stworzyły się regularne pasy o różnym wyglądzie.

Aktualności

Mrówka Łososina
Siedziba:
Łososina Dolna 416, 33-314 Łososina Dolna
Telefon: +48 575 022 522‬
E-mail: lososina@psbmrowka.com.pl
NIP: 871-165-81-46
REGON: 121470982